11 Lagu, 42 Minit

TAJUK MASA
3:56
4:03
3:46
3:23
3:29
2:46
4:53
3:54
4:32
3:58
3:33

Album

Pendengar Turut Memainkan