12 Lagu, 47 Minit

TAJUK MASA

Lagi Oleh 羅志祥

Album

Pendengar Turut Memainkan