12 Lagu, 46 Minit

TAJUK MASA
4:29
3:49
4:06
3:54
3:22
3:58
4:22
4:14
3:43
4:04
3:10
3:16

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan