14 Lagu, 53 Minit

TAJUK MASA
3:49
4:04
3:52
4:12
3:44
3:58
1:05
3:52
3:19
4:17
3:39
3:32
5:35
4:07

Album

Pendengar Turut Memainkan