14 Lagu, 52 Minit

TAJUK MASA
4:04
2:51
3:49
3:54
3:40
3:24
4:08
3:57
3:50
3:47
3:54
3:09
3:40
4:39

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan