12 Lagu, 51 Minit

TAJUK MASA
3:52
4:28
4:29
5:00
3:23
5:52
4:10
3:58
3:49
3:07
3:36
5:45

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan