13 Lagu, 42 Minit

TAJUK MASA
4:14
4:27
3:08
2:31
2:59
3:22
3:01
2:43
2:52
2:38
4:00
2:47
3:57

Album

Pendengar Turut Memainkan