12 Lagu, 46 Minit

TAJUK MASA
3:47
4:45
3:55
3:58
4:39
3:48
3:19
3:17
3:31
4:10
3:40
3:27

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan