12 Lagu, 37 Minit

TAJUK MASA
2:52
2:45
2:18
2:51
2:59
3:04
3:29
3:11
4:36
2:25
3:13
4:13

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan