12 Lagu, 47 Minit

TAJUK MASA
4:03
4:09
4:16
3:55
5:11
4:05
4:25
4:12
1:29
4:28
3:58
3:02

Album

Pendengar Turut Memainkan