12 Lagu, 53 Minit

TAJUK MASA
4:03
5:31
4:32
4:14
4:09
4:14
3:25
4:37
4:36
4:07
4:16
5:21

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan