12 Lagu, 41 Minit

TAJUK MASA
2:59
3:20
3:09
3:15
3:07
3:46
3:44
3:41
3:39
3:29
2:59
4:15

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan