12 Lagu, 45 Minit

TAJUK MASA
4:29
3:25
4:00
3:15
3:22
4:28
4:17
4:28
3:34
3:15
3:15
3:43

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan