11 Lagu, 37 Minit

TAJUK MASA
3:23
4:44
3:51
3:28
2:17
3:53
3:29
2:53
3:32
2:57
3:11

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan