13 Lagu, 52 Minit

TAJUK MASA
3:37
3:31
4:45
4:39
3:46
3:50
3:41
4:10
3:23
4:33
3:13
3:53
5:06

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan