13 Lagu, 51 Minit

TAJUK MASA
3:50
4:18
3:48
3:37
3:35
3:33
4:08
3:40
4:47
4:30
4:09
3:35
4:19

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan