11 Lagu, 30 Minit

TAJUK MASA
2:40
3:06
3:17
3:12
2:28
2:08
2:24
2:25
2:40
2:37
3:59

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan