13 Lagu, 47 Minit

TAJUK MASA
2:51
2:35
3:41
2:43
3:47
3:26
4:22
2:47
3:55
5:04
3:15
4:15
4:32

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan