14 Lagu, 52 Minit

TAJUK MASA
2:54
3:36
3:16
3:25
3:41
3:27
4:26
2:59
3:34
3:32
3:32
3:38
4:19
6:38

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan