17 Lagu, 58 Minit

TAJUK MASA
4:21
2:50
2:16
2:36
3:53
3:02
2:10
4:52
6:05
1:15
2:11
3:54
3:25
4:50
3:31
3:01
4:13

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan