14 Lagu, 57 Minit

TAJUK MASA
4:05
3:42
3:28
4:09
4:28
4:32
4:28
3:26
4:58
4:06
3:42
4:06
4:56
3:50

Album

Pendengar Turut Memainkan