12 Lagu, 54 Minit

TAJUK MASA
5:07
4:21
3:45
3:45
4:33
3:15
5:20
6:07
5:29
4:25
3:39
4:20

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan