14 Lagu, 48 Minit

TAJUK MASA
4:34
2:17
4:39
2:31
3:04
3:06
2:22
5:35
2:57
3:22
2:42
3:32
4:40
3:21

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan