13 Lagu, 44 Minit

TAJUK MASA
3:26
2:56
3:18
3:36
3:34
3:47
3:35
3:20
3:30
3:07
3:33
3:55
3:18

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan