13 Lagu, 51 Minit

TAJUK MASA
1:08
3:35
5:16
3:34
3:39
4:21
3:26
3:42
4:26
4:38
3:34
3:59
5:55

Album

Video

Pendengar Turut Memainkan