12 Lagu, 48 Minit

TAJUK MASA
0:50
4:49
5:36
5:23
6:01
3:16
5:23
3:18
3:12
4:59
2:27
3:37

Album

Pendengar Turut Memainkan