Schermafbeeldingen

Beschrijving

De Meldcode App helpt professionals in te grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De App behandelt de 5 stappen van de meldcode en biedt de mogelijkheid direct met de juiste instanties in contact te treden.

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat professionals kunnen gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben. Veel beroepsgroepen werken al met een meldcode, maar nog niet allemaal. Onderzoek wijst uit dat hulp- en zorgverleners en leraren die met een meldcode werken 3 keer zo vaak ingrijpen als collega's die zo'n code niet voorhanden hebben.
Wie door zijn beroep te maken krijgt met huiselijk geweld (zoals leerkrachten, huisartsen en hulpverleners) en een geheimhoudingsplicht heeft, vindt het door die plicht soms lastig om hulp te bieden. Daarom bestaan er meldcodes om hen te helpen.

De meldcode wordt verplicht voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie, politie.

Werken met een meldcode
Alleen het ontwikkelen van een meldcode is niet voldoende, hij moet ook worden gebruikt. De beroepskrachten moeten dan ook een training krijgen, zodat zij weten wat ze moeten doen als ze vermoeden dat iemand wordt mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. De basis van de meldcode is zoveel mogelijk hetzelfde, zodat iedereen op de dezelfde manier handelt. Waar nodig kan de meldcode worden aangepast aan de specifieke situatie van een organisatie.

Stappen in het basismodel meldcode
Een meldcode beschrijft in stappen wat bijvoorbeeld een arts, verpleegkundige of leraar moet doen. In het basismodel meldcode is toegelicht welke 5 stappen in elk geval in de meldcode moeten staan.

Stap 1: in kaart brengen van signalen.

Stap 2: overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Stap 3: gesprek met de cliënt.

Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling.

Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.

Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem bij die afweging houvast.

De App Meldcode is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nieuw

Versie 3.0.4

compatibileitsfixes

Beoordelingen en recensies

2.6 van 5
14 beoordelingen
14 beoordelingen

Goede app

Profiliesbeth

Een prettig werkbare app, die elke zorgprofessional in zijn of haar telefoon zou moeten hebben!

Update noodzakelijk

F. Heijmens Visser

Update noodzakelijk ivm compatibiliteit toekomstige iOS.

Werkt niet meer.

Peter19a

Update nodig om te gebruiken onder iOS 11.

Informatie

Verkoper
Rijksoverheid
Grootte
8.8 MB
Categorie
Naslagwerken
Compatibiliteit
Vereist iOS 9.0 of nieuwer. Compatibel met iPhone, iPad en iPod touch.
Talen
Engels
Leeftijd
Beoordeeld 4+
Copyright
© Guppies in the Dark
Prijs
Gratis

Ondersteunt

  • Delen met gezin

    Tot zes gezinsleden kunnen deze app gebruiken als Delen met gezin staat ingeschakeld.

Meer van deze ontwikkelaar

Suggesties voor jou