Schermafbeeldingen

Beschrijving

Deel eenvoudig uw GPS-locatie via e-mail, SMS, Twitter, Facebook, WhatsApp, enz. De geadresseerde ontvangt een link naar een online kaart met uw standpunt over het. Houd er rekening mee dat GPS niet goed onder een dak werkt. Voor beste resultaten, gebruik buitenshuis.

Coördinaat formaten omvatten:
- Graden
- Graden, minuten
- Graden, minuten, seconden

Delen met een van de volgende kaart-aanbieders:
- Apple Maps
- Google Maps ™
- Bing Maps ™
- OpenStreetMap ®
- Yandex.Maps
- HERE.com
- Aangepaste URL

Andere functies:
- Coördinaten kopiëren naar Klembord. (Om te plakken elders)
- Kaart URL naar Klembord kopiëren.
- Kiezen tussen licht of donker thema.
- Set e-mail naar autofill wanneer het samenstellen van e-mail.
- Stel telefoonnummer op autofill wanneer het samenstellen van SMS-bericht.
- Maak aangepaste kaart URLs. Raadpleeg de help-webpagina voor meer informatie en voorbeelden.

Merk op dat het duurt meestal enkele seconden voor de satelliet-GPS-ontvanger om te warmen en nauwkeurige positiegegevens verstrekken. Gedurende deze tijd is het mogelijk om een oude locatie of een onjuiste locatie gerapporteerd door cellulaire tower triangulatie te delen. Dit is waarom de 'tijd sinds ontvangen signaal' en 'locatie precisie' uitlezingen bestaan. Rood betekent slecht.

Houd er ook rekening mee dat het kiezen van de juiste coördinaat opmaak heel belangrijk is. Minuten en seconden zijn basis 60, 100 niet te baseren. 2,50 graden is bijvoorbeeld 2 graden en 30 minuten.

De gebruikte datum is WGS 84.
Bezoek de webpagina voor meer informatie.


English:

Easily share your GPS location via email, text messaging, Twitter, Facebook, WhatsApp, etc. The recipient receives a link to an online map with your position on it. Please note that GPS does not work well under a roof. For best results, use outdoors.

Coordinate formats include:
- Degrees
- Degrees, Minutes
- Degrees, Minutes, Seconds

Share with any of the following map providers:
- Apple Maps
- Google Maps™
- Bing Maps™
- OpenStreetMap®
- Yandex.Maps
- HERE.com
- Custom URL

Other features:
- Copy coordinates to clipboard. (To paste elsewhere)
- Copy map URL to clipboard.
- Choose between light or dark theme.
- Set email to autofill when composing mail.
- Set phone number to autofill when composing text message.
- Create custom map URLs. Please refer to the help webpage for more information and examples.

Note that it usually takes several seconds for the satellite GPS receiver to warm up and provide accurate position data. During this time, it's possible to share an old location or an inaccurate location reported by cellular tower triangulation. This is why the 'time since signal received' and 'location precision' readouts exist. Red means bad.

Please also note that choosing the correct coordinate format is very important. Minutes and seconds are base 60, not base 100. For example, 2.50 degrees is 2 degrees and 30 minutes.

The datum used is WGS-84.
Please visit the web page for more details.

Nieuw

Versie 2.9

December 2017 de update:
- Betere iPhone X-ondersteuning.
- Als slechte nauwkeurigheid en Wi-Fi is uitgeschakeld, is de gebruiker gewaarschuwd dat het inschakelen van Wi-Fi nauwkeurigheid kan verbeteren.
- Als de iPad heeft geen GPS satellietontvanger, is de gebruiker aangemeld.
- Onmondige UI veranderingen.
- De gebruiker ontvangt bericht als een auto-vulling e-mailadres ongeldig is.
Zie de support-pagina voor details.

English:
- Better iPhone X support.
- If poor accuracy and Wi-Fi is disabled, the user is notified that enabling Wi-Fi may improve accuracy.
- If iPad does not have satellite GPS receiver, the user is notified.
- Minor UI changes.
- User is notified if an auto-fill email address is invalid.
Please see the support page for details.

Please report any problems or bugs to the developer via email.

Informatie

Verkoper
Kevin Willett
Grootte
4.9 MB
Categorie
Productiviteit
Compatibiliteit
Vereist iOS 8.0 of nieuwer. Compatibel met iPhone, iPad 2 Wi-Fi + 3G, iPad Wi-Fi + Cellular (3de generatie), iPad Wi-Fi + Cellular (4e generatie), iPad mini Wi-Fi + Cellular, iPad Air Wi‑Fi + Cellular, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular, 12,9-inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular, 9,7-inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular, iPad Wi‑Fi + Cellular (5e generatie), 12,9-inch iPad Pro Wi‑Fi + Cellular (2e generatie), 10,5-inch iPad Pro Wi‑Fi + Cellular en iPad Wi‑Fi + Cellular (6e generatie).
Talen
Engels
Leeftijd
Beoordeeld 4+
Copyright
© 2018 Kevin Willett
Prijs
Gratis

Ondersteunt

  • Delen met gezin

    Tot zes gezinsleden kunnen deze app gebruiken als Delen met gezin staat ingeschakeld.

Meer van deze ontwikkelaar

Suggesties voor jou