Schermafbeeldingen

Beschrijving

Vanaf 27 juni kunnen zorgaanbieders en gemeenten snel, makkelijk en veilig Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met de zogenaamde Berichtenapp iWmo en iJw (beschikbaar via de Appstore en de Playstore) of via een internetbrowser (berichtenapp.vng.nl).
De VNG heeft de berichtenapp ontwikkeld om kleinere gemeenten en aanbieders te helpen, ervaring op te doen met het gebruik van apps in het sociaal domein en om invulling te geven aan het jeugd-ggz convenant. Met deze nieuwe app wil men we kijken of:

- de informatievoorziening drastisch vereenvoudigd kan worden;
- apps in het sociaal domein verder geïntroduceerd kunnen worden;
- deze vorm van applicaties ontwikkelen gebruiksvriendelijker is en implementatiekosten kan besparen.
‘Plug & Play’ in het Sociaal Domein

De VNG wil met de introductie van de app de beweging in gang zetten om softwareontwikkeling te laten verschuiven van berichtenverkeer naar daadwerkelijke ondersteuning van cliënten en (zorg)professionals. De focus moet komen te liggen aan de voorkant, zelfredzaamheid, regie, ontschotting, meer maatwerk zijn hierbij kernbegrippen. Hiermee kan een grote slag gemaakt worden voor wat betreft de transformatieopdracht bij de hervorming van de langdurige zorg.

Hoe verder? De berichtenapp zal tot 1-1-2017 in de vorm van een pilot verder beproefd worden. Het doel hiervan is om inzichten op te doen en te leren vanuit het gebruik van de app. In samenwerking met KING zal op basis van de ervaringen en inzichten gedurende de pilot een ontwerpvoorstel komen voor het geschikt maken van de basisinfrastructuur (GGk en VECOZO) t.b.v. apps. Softwareleveranciers kunnen dan eenvoudiger aansluiten en gebruik maken van de basisinfrastructuur en de diensten. Verder zal samen met het Zorginstituut Nederland verkend worden op welke wijze compliancy en certificering ingezet kan worden zodat de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van apps geborgen is. In het najaar willen we verder met softwareleveranciers het gesprek aangaan zodat de huidige barrières en complexiteit t.a.v. basisinfrastructuur zo veel mogelijk weggenomen worden.

Gemeenten en professionals de Berichtenapp is handig voor o.a. kleinere gemeenten en (zorg)aanbieders die geen eigen applicatie hebben of kunnen betalen. Zij kunnen alle iWmo en iJw versie 2.0 berichten ermee aanmaken en ontvangen (inclusief retourberichten).

Gemeenten die de Berichtenapp willen gebruiken, kunnen dat doen als gastgebruiker. Zij kunnen dan met de app berichten maken en inlezen maar die moeten via het GGk doorgestuurd worden. Zorgaanbieders kunnen zich melden bij VECOZO om direct vanuit de app berichten uit te wisselen met gemeenten.

Nieuw

Versie 2.2.0

U kunt nu gebruik maken van iStandaarden 2.2!

Beoordelingen en recensies

Zorgponymenno ,

Super native

Werkt super goed en echt mooi gemaakt ja

Informatie

Verkoper
Weave B.V.
Grootte
53.3 MB
Categorie
Diensten
Compatibiliteit
Vereist iOS 9.0 of nieuwer. Compatibel met iPhone, iPad en iPod touch.
Talen
Engels
Leeftijd
Beoordeeld 4+
Copyright
© 2018 Weave B.V.
Prijs
Gratis

Ondersteunt

  • Delen met gezin

    Tot zes gezinsleden kunnen deze app gebruiken als Delen met gezin staat ingeschakeld.

Meer van deze ontwikkelaar

Suggesties voor jou