Screenshots

Description

Blodprøver er en app som inneholder beskrivelse og referanseverdier for de fleste laboratorieanalyser (blod, urin, spinalvæske) som brukes i Norge.

Den inneholder kurver og grafer for å illustrere viktige tema, samt forklaring av statistiske begreper.
Alle prøvene er merket med hvilken fargekode og tilsetninger som skal være i prøveglasset.

Følgende analyser er omtalt:
ALAT
ALP
ALT
ANCA
APTT
ASAT
Albumin
Alkaliske fosfataser
Alfa-føtoprotein
Amylase
Anti-CCP
Anti-CENP-A
Anti-CENP-B
Anti-CENP-C
Anti-H.pylori IgG
Anti-Jo-1
Anti-RNP
Anti-SSA
Anti-Scl 70
Anti-Sm
Anti-TPO
Anti-dsDNA, EliA
Anti-tTG
Antri-Centromer
BNP
Base Excess (BE)
Basofile granulocytter
Bilirubin
Blodgass
Blodsukker
C-peptid
C-reaktivt protein
CA125
CDT
CEA
CK
CK-BB
CK-MB
CRP
Calprotectin
Carcinoembryonisk antigen
Cd/Kreatinin ratio (urin)
Ceruloplasmin
Cystatin-C
Cøliaki
D-Dimer
Digitoksin
Digoksin
EVF (erytrocytt volumfraksjon)
Enheter
Eosinofile granulocytter
Erytrocytt volumfraksjon
Erytrocytter
FSH
Fenobarbital
Fenytoin
Ferritin
Folat
Follikelstimulerende hormon
Fosfat, uorganisk
Fosfataser, alkaliske
Fri testosteron indeks
Fritt T3
Fritt T4
GFR
GGT
GT
Gamma GT
Gamma-glutamyl peptidase
Gamma-glutamyl transferase
Glomerulær filtrasjonsrate
Glukose
GlykoHb
Glykosylert hemoglobin
HCO3-
HDL
HIV
Haptoglobin
Hb
HbA1c
Helicobacter pylorii
Hematokrit
Hemoglobin
Hepatitt A
Hepatitt B
Hepatitt C
Hg/Kreatinin ratio (urin)
Homocystein
INR
Insulin
Jern
Jernbindingskapasitet
Jernmetning
Kadmium
Kadmium (urin)
Kalium
Kalium (urin)
Kalsitonin
Kalsium
Kalsium (urin)
Kalsium ionisert
Kalsium, korrigert
Karbamazepin
Karbamid
Karbondioksid
Keppra
Klonazepam
Klorid
Klozapin
Kobber
Kolesterol
Kortisol (urin)
Kreatinin
Kreatinin (serum)
Kreatinin (urin)
Kreatinin kinase
Kvikksølv
Kvikksølv (urin)
LD
LDL
LPK (leukocytt partikkelkonsentrasjon)
Laktat dehydrogenase
Lamictal
Lamotrigin
Lanoxin
Laponex
Leukocytter
Levetiracetam
Lipase
Lipoprotein (a)
Litium
Lp(a)
Luteiniserende hormon
Lymfocytter
MCH
MCHC
MCV
MMA
MPO-ANCA
Magnesium
Magnesium (urin)
Metylmalonsyre
Mikro-CRP
Mikroalbumin (urin)
Monocytter
Myoglobin
Natrium
Natrium (urin)
Nøytrofile granulocytter
Okskarbazepin
Oksygen
Orfiril
PR-3-ANCA
PSA
PTH
Paracetamol
Progesteron
Prokalsitonin
Prolaktin
Prostataspesifikt Antigen
Protein
Protein (urin)
Protein, total
Prøvemedia
RF
Retikulocytter
Reumatoid faktor
Ritalinsyre
Rivotril
Rubella
Røde blodlegemer
SHBG
SR
Selen
Senkningsreaksjon
Sink
T3
T4
TIBC
TRAS
TSH
Tegretol
Testosteron
Testosteron, Fri indeks
TnT
Transferrin
Triglyserider
Trombintid
Trombocytter
Troponin-I
Troponin-T
Urat
Urea
Urinstoff (serum)
Urinsyre (serum)
Valproat
Vitamin A
Vitamin B12
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Waalers test
eGFR
hCG
pCO2
pH
pO2
pro BNP
pro-BNP
proCT
Østradiol
Østrogen

What’s New

Version 2.0

- Nytt og penere grensesnitt
- Forbedret søkefunksjon
- Alfabetisk liste som egen tab
- Lagt til prøvene: APTT, INR, trombintid

Ratings and Reviews

Asad1320 ,

Bra men ikke bra nok

Denne appen må ha en oppdatert versjon for iphone X brukere.

Lablege ,

Dyr og overflatisk

Helt enig m "Arnelarne"! Noen ting er direkte misvisende og feil.:-(

Sykepleier1 ,

Oppdatering

Utgiver bør snarlig påta seg det ansvaret det er å holde denne relativt dyre, men essensille appen oppdatert! Den har absolutt et potensiale, men mange viktige og grunnleggende lab.analyser mangler. Det bør i utgangspunktet være en enkel sak å løse.

Information

Seller
Sigve Holmen
Size
7.2 MB
Category
Medical
Compatibility

Requires iOS 7.1 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

Norwegian

Age Rating
Rated 12+ for the following:
Infrequent/Mild Medical/Treatment Information
Copyright
© Holmen Innovative Solutions
Price
75,00 kr

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like