iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To buy and download Skriv og Lær HD by Jetmobile, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

Skriv og Lær HD

By Jetmobile

Open iTunes to buy and download apps.

Description

LÆR VED Å GJØRE DET SELV!
Kunnskapen fra læringsforskningen viser at aktiv deltagelse i og refleksjon over egne læringsprosesser fremmer læring. Det å delta, tenke og knekke koder selv. Det er dette appen Skriv og Lær HD handler om. Denne appen har også fokus på fremtidens kompetansebehov og bedre læring for alle. Den egner seg for bruk fra 1. til 6. trinn. Appen er også anbefalt for bruk mot fremmedspråklige samt til bruk i spesialpedagogisk sammenheng.

NYHET1: Koble til eksternt tastatur! Tren med tifingermetoden! Tren STL+ !

NYHET 2: "AVKOD ORD" Har nå fått støtte for at du kan legge inn egne ord eller setninger.

BRUK SOM TAVLERESSURS
Tilrettelagt for SMARTboard og digitale tavler. Gruppe/klasseromsundervisning.

APP VIL FØLGE BARNETS UTVIKLING:
Ettersom oppgavene omfatter alt fra det helt enkle til avanserte oppgaver, vil det alltid være et sted å starte. Ettersom alder og ferdigheter øker vil man finne stadig nye utfordringer og nivåer.

Her er noen av oppgavetypene:

1. ABC: Alfabetisering. Avkod bokstaver. Alfabetøvelser med mange ulike innstillinger.
2. AVKOD ORD: Stor modul som trener lesehastighet. 20 kategorier. 2000 oppføringer. 20.000 ord å trene på.
3. STAV ORD: Stav 150 norske ord. God lydstøtte og flere hjelpfunksjoner. Gjør det selv. Forstå det selv.
4. SKRIV: FORTELL: Eleven presenteres for virkelighetsnære tema som interesserer, engasjerer og motiverer.
5. SKRIV: DIKTAT. Øv på å skrive av fra diktatstemme. Mange ulike oppgaver. Fasit! ( ny! )


STRESSFRI LÆRING - BRUK DEN TIDEN DU TRENGER.
Appen har mye innhold med flere tusen oppgaver. Fordelt på nivåene: A B C - ORD og SKRIV.
Oppgavene i de ulike nivåene har ulike vanskelighetsgrader, samt et godt utviklet hint og hjelpsystem.

TALESYNTESE OG STØTTE FOR STL+ METODEN
Appen har innebygget talesyntese og støtte for STL+ metoden. Det betyr at barna kan skrive seg til lesing med «talende tastatur». Bruk av STL+ metoden vil gi et bedre grunnlag for en god lesestart og vil forebygge lese og skrivevansker. Denne appen tilbyr derfor talesyntese som et valg. Brukeren vil høre bokstav, ord og setning bli lest opp av talesyntesen.

STL+
Lærer gir rammene for hvordan skriveoppgavene skal løses. Elevene produserer teksten. Dialogen mellom lærer og elever er helt sentral i denne arbeidsformen.

SKRIV NIVÅ - FORTELL
Engasjement og elevenes opplevelse av relevans er viktige faktorer i god opplæring, vi har derfor fokusert på virkelighetsnære tema som både involverer og engasjerer. Det å mestre skriveprosessen handler ikke bare om å skrive ortografisk og grammatisk korrekt. Det handler også om hvordan man kan bruke skriftspråket til å oppnå ulike formål, for eksempel å overbevise, informere eller underholde. Å tidlig skaffe seg trening og kompetanse i å skape gode tekster vil gi positive effekter videre i utdannelsesløp og yrkesliv.

.

HVORFOR DENNE APPEN? Hva diffrensierer den fra andre apper?
• Kombinerer og integrerer et stort antall ( 2000+ ) oppgaver med valgfri STL+ støtte
• Den dekker et stort område alt fra enkel A B C til selvstendig skriving med egne ord.
• Appen har meget god lydstøtte og detaljerte hjelpfunksjoner.
• Appen må ikke "tenke" for hver operasjon alt skjer umiddelbart. Ingen streaming/venting. Bruk som tavleressurs.
• Tren Touch/tifingermetoden med det lyderende tastaturet. Løs oppg. med eksternt/trådløst tastatur!
• I fremtidens arbeidsmarked vil tekst bli skrevet digitalt. Å kunne skrive med tastatur blir en viktig kompetanse.


FOR HVEM?
• Barnehage/ 1-6 klasse
• De som vil øke lesehastigheten.
• Fremmedspråklige barn/voksne
• Hjemmeundervisning
• For alle som vil skrive fritt på et STL+ støttet Tastatur
• Spesialpedagogisk sammenheng
• Uavhengig av alder
• Lese og skrivevansker / Dysleksi
• Barn med særskilte behov
• Avkoding bokstaver
• Avkoding ord
• TOUCH / Tifingermetoden. Eksternt tastatur.

--

APPENS GRUPPE
Lærere: Bli med i appens gruppe "Skriv og Lær HD" Få ressursheftet, tips og hjelp.

What's New in Version 3.5

"AVKOD ORD" Har nå fått støtte for at du kan legge inn egne ord eller setninger.
Velg hastighet selv. Randomisert visning.

iPad Screenshots

iPad Screenshot 1
iPad Screenshot 2
iPad Screenshot 3
iPad Screenshot 4
iPad Screenshot 5
Skriv og Lær HD
View In iTunes
  • 199,00 kr
  • Category: Education
  • Updated:
  • Version: 3.5
  • Size: 46.9 MB
  • Languages: English, Czech, Dutch, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, Turkish
  • Developer:
Rated 4+
  • Made For Ages 6–8

Compatibility: Requires iOS 5.1.1 or later. Compatible with iPad.

Also Included In

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for the current version of this application.
All Versions: