iPhone Screenshots

Description

Produsentappen er et modulbasert digitalt dokumentasjonssystem som vil gjøre dokumentasjonsarbeidet både enklere og bedre. Produsentappen kommer foreløpig med to moduler, Jordbruksmodul og Storfemodul. Produsentappen fungerer uten telefonddekning! Når den får kontakt, enten telefon/datadekning eller WIFI, synkroniserer den med databasen uten at brukeren trenger å tenke på det.

Skriv minimalt, benytt innebygde løsninger som sikrer rask og grei dokumentasjon. Det er lagt ned et betydelig arbeid i å gjøre registreringer og dokumentasjon så enkel som mulig. Underveis har vi fått tilbakemeldinger fra testbrukerne som har bidratt til å gjøre tjenesten bedre.

Storfemodul:
I Storfemodulen kan brukerne registrere alt fra; brunst, inseminering, kalving, besetningen, melkeveiing og veterinærbehandling. I Storfemodulen har vi tatt i bruk AI (kunstig intelligens) for å hjelpe brukerne til å huske viktige ting.

Når brukerne registrerer en brunst, som sliming, vil det bli sendt en notifikasjon (påminnelse) når brukeren ønsker påminnelse om å ringe veterinær/inseminør. Registreres en blødning på ei ku, vil brukeren få notifikasjon etter 20 dager, som minner om at det kan være lurt å sjekk kua for brunstsignaler.

For å gjøre Storfemodulen til et best mulig hjelpemiddel har vi utviklet en egen notifikasjonsserver som sørger for at alle påminnelser kommer til rett tid. Notifikasjonsserveren holder rede på svært mye og vil minne om alt fra drektighetskontroll, til avsining og kalving. Den vil også minne om når veterinærbehandlet ku kan gå på tanken, hvis brukeren har registrert veterinærbehandlingen i appen.

Det er mulig å registrere avlsplanen på den enkelte ku og ved inseminering kommer valgene automatisk opp. Det er også mulig å registrere melkeveiing. Når det er registrert melkeveiing en gang, så vil det kommer opp resultater på valgt ku forrige veiing. Brukeren vil også ha opplysninger fra melkeveiinger tilgjengelig i appen til en hver tid.

Dårlig telefondekning i fjøset? Ingen problemer, du kan gjøre alle registreringer som er nødvendig og så ordner appen opp selv når den får kontakt.

Jordbruksmodul:
Det er mulig å dokumentere alt fra våronn til innhøsting. Målet er at systemet skal ta seg av rapportering videre til andre fagsystemer (2018). Jordbruksmodulen oppfyller alle krav Mattilsynet har til dokumentasjon og rapportering etter forskrift for plantevern. Brukerne kan sende godkjent Sprøytejournal og Høsterapport til sin egen e-post på en enkel måte. Forutsetningen er at epost er aktivert på telefonen. Når du har brukt Sprøyteappen et år, vil den fortelle hvilket plantevernmiddel du brukte på skiftene i fjor. Viktig del av strategi for å unngå resistens.

Jordbruksmodulen regner ut hvor mye plantevernmidler det kan brukes basert på skiftets størrelse og plantevernmiddel. Den regner også ut hvor mye vann du trenger i sprøyta. Appen vet også hvilke plantevernmidler som er lov til å benytte på det enkelte skiftet, og brukeren velger ønsket middel i fra ei liste.

Jordbruksmodulen angir også minste avstand til åpne vannkilder. Viktig i forhold til riktig bruk og minst mulig negativ påvirkning for miljøet.

Jordbruksmodulen er laget for at brukeren skal skrive inn minst mulig. Svært mye i appen består av at brukeren bruker velgerhjul og gjør sitt valg. Jordbruksmodulen har innebygd kartløsning. Veldig enkel å bruke, all informasjon om dyrka areal som er registrert på gnr og brn registreres automatisk på skiftet. Her må brukerne angi hvor mange daa som er i hvert skifte av det totale arealet, og eventuelt gjennomføre prosessen en eller flere ganger til alt dyrkaarealet er fordelt.

For mer informasjon om Produsentappen:
https://ervi.no/produsentappen/p-index.php

What's New

Version 0.2.14

Feilrettinger og forbedringer

Information

Seller
Veslebraten Data AS
Size
42.6 MB
Category
Utilities
Compatibility
Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
Norwegian
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© ERVI AS
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like