Zrzuty ekranu

Opis

Aplikacja ma na celu pobudzenie zainteresowania obszarami Natura 2000 i rezerwatami przyrody w województwie świętokrzyskim. Daje możliwość lokalizacji położenia względem danej formy ochrony przyrody. Pozwala poznać najważniejsze dane dotyczące rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000.
Pokrycie terenu województwa obszarami chronionymi wynosi ok. 65%, z czego obszary Natura 2000 stanowią ok. 13,5% a rezerwaty przyrody niecałe 0,4%.
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Rezerwaty w województwie można podzielić w zależności od rodzaju na leśne (25), przyrody nieożywionej (23), stepowe (8), florystyczne (4), faunistyczne (3), torfowiskowe (3), krajobrazowe (3), wodne (2), słonoroślowe (1).
Obszary Natura 2000 powstały jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000. Obszary zostały utworzone w celu ochrony populacji dziko
występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.
Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
1) obszary specjalnej ochrony ptaków,
2) specjalne obszary ochrony siedlisk,
3) obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.
Obszary Natura 2000 w województwie to: 2 obszary specjalnej ochrony ptaków oraz 38 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, które w przyszłości staną się specjalnymi obszarami ochrony siedlisk.
Aplikacja powstała w ramach projektu WND-RPSW.04.05.00- 26-0014/15 pn. „Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego”
współfinansowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
Zdjęcia wykorzystane w aplikacji są autorstwa Bogusława Sępioła oraz Sławomira Wąsika, Moniki Kurpios, Piotra Wilniewczyca, Diany Bartkiewicz, Pawła Synowca, Dariusza Gorzkiewicza i Tomasza Paciorka.

Co nowego

Wersja 1.2.2

Poprawione nawigowanie do rezerwatów przyrody oraz obszarów Natura 2000 oraz wyświetlanie powiadomień o pobliskim obszarze

Oceny i recenzje

Świetna aplikacja

paramido

Dobrze dopracowana i przydatna w terenie :)

Informacje

Sprzedawca
Mood Up Sp. z o.o.
Wielkość
75.3 MB
Kategoria
Edukacja
Zgodność
Wymaga systemu iOS 9.0 lub nowszego. Zgodność z urządzeniami: iPhone, iPad oraz iPod touch.
Języki
Angielski
Wiek
Wiek 4+
Prawa autorskie
© 2017 Mood Up Sp. z o.o.
Cena
Gratis

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka