iPhone Screenshots

Description

Aplikacja Citi Mobile® umożliwia zarządzanie codziennymi finansami, gdziekolwiek jesteś, o każdej porze. Przejrzysta i intuicyjna nawigacja zapewnia łatwy i wygodny dostęp do rachunku osobistego i karty kredytowej dla Klientów Citi Handlowy.

Nowoczesne rozwiązania
W aplikacji możesz aktywować usługę Citi Mobile® Snapshot, dzięki której nie musisz być zalogowany do systemu, aby sprawdzić stan rachunków osobistych, oszczędnościowych i kart kredytowych oraz 15 ostatnio zrealizowanych transakcji.

Jeżeli korzystasz z telefonu Apple iPhone 5s lub nowszego, możesz skorzystać z usługi Touch ID, która po zweryfikowaniu odcisku palca, umożliwi Ci podgląd rachunków, a także pozwoli na dostęp do wybranych, podstawowych funkcji Citibank Online.

Usługa powiadomień Citi Mobile® (push) umożliwi Ci otrzymywanie informacji o wybranych aktywnościach, które zostaną zarejestrowane przez Bank na rachunku konta osobistego lub/i karty kredytowej np. obciążenia lub uznania konta.

Szczegółowy wykaz funkcjonalności dostępnych w aplikacji Citi Mobile®:

Zarządzanie kontem osobistym:
- informacje o saldzie i szczegółowy wykaz transakcji, w tym podgląd transakcji zaplanowanych,
- przelewy zewnętrzne do nowych i zdefiniowanych odbiorców krajowych i zagranicznych,
- możliwość dodawania i edycji danych odbiorców przelewów,
- przelewy pomiędzy własnymi rachunkami,
- możliwość podłączenia karty płatniczej do wybranego konta, w tym bezpłatnie prowadzonych kont walutowych,
- informacje o kursach walut.

Zarządzanie kartą kredytową:
- możliwość aktywacji nowej karty,
- szczegółowy wykaz transakcji oraz informacje o dostępnym kredycie i obecnym zadłużeniu,
- przelewy gotówki do zdefiniowanych i nowych odbiorców krajowych,
- spłata zadłużenia karty,
- możliwość rozłożenia wydatków kartą kredytową na równe, miesięczne raty w Planie Spłat Ratalnych Komfort.

Zarządzanie lokatami:
- podgląd, otwieranie, zrywanie lokat.

FotoKasa
- opłacanie rachunków poprzez skanowanie kodów 2D umieszczonych na fakturach.


Citi Mobile® app helps you manage your everyday finances – any place, any time. Clear and intuitive interface provides easy and convenient access to your Citi Handlowy personal account and credit card.

Smart solutions
By enabling the Citi Mobile® Snapshot in the app you will no longer need to sign on the system to check your personal, savings and credit card account balances as well as the 15 most recent transactions. If you have Apple iPhone 5 or newer, you can use the Touch ID feature – after verifying your fingerprint you will be able to view your accounts and get access to the selected features of Citibank Online. Citi Mobile® push notifications let you know of some of your personal or/and credit card account activities such as account credits or debits.

Detailed list of Citi Mobile® features:

Managing your personal account:
- balance information and detailed transaction history, including scheduled transactions,
- outgoing transfers to new and defined payees, both national and international,
- add and edit payee details,
- inter-account transfers,
- card linkage to any account, including fee-free currency accounts,
- information on current exchange rates.

Managing your credit card:
- activation of new cards,
- detailed transaction history and information on available credit and current debt,
- cash transfers to new and pre-defined national payees,
- credit card debt repayment,
- splitting credit card expenses into equal, monthly installments through the Comfort Installment Payment Plan.

Managing your deposits:
- view, open, withdraw deposits.

FotoKasa
- pay bills by scanning 2D codes on the invoices.

What's New

Version 3.5

Co nowego:
- Zmiany związane z nowym programem rabatowym
- Drobne poprawki związane z bezpieczeństwem aplikacji

What’s new:
- Changes related to new discount program
- Small improvements increasing security of the application

Ratings and Reviews

2.1 out of 5

34 Ratings

34 Ratings

Stupid app

Obffyghg

I 100% agree with mikal007 apps is hard to use ..logging by touchid stops to work after some time and you must reauthorize it.. when you log with Touch ID so after next click on transaction you must put password again to see details .. comparing for example to mBank you are far far away in another galactic .. do you know / heard about testers or guys who optimize app .. cause now is for sure not for fast convince use and sure be not give to users

Its Ok... but

Sochanus

Basically everything works ok but to make the money transfer to credit card you need to enter the data twice

Great

olga_v0.2

Easy to use, quick access, many functions

Information

Seller
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Size
34.9 MB
Category
Finance
Compatibility
Requires iOS 6.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English, German
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like