Zrzuty ekranu

Opis

Ratio Analysis is a form of Financial Statement Analysis that is used to obtain a quick indication of a firm's financial performance in several key areas. The ratios are categorized as Short-term Solvency Ratios, Debt Management Ratios, Asset Management Ratios, Profitability Ratios, and Market Value Ratios.

Ratio Analysis as a tool possesses several important features. The data, which are provided by financial statements, are readily available. The computation of ratios facilitates the comparison of firms which differ in size. Ratios can be used to compare a firm's financial performance with industry averages. In addition, ratios can be used in a form of trend analysis to identify areas where performance has improved or deteriorated over time.

Because Ratio Analysis is based upon Accounting information, its effectiveness is limited by the distortions which arise in financial statements due to such things as Historical Cost Accounting and inflation. Therefore, Ratio Analysis should only be used as a first step in financial analysis, to obtain a quick indication of a firm's performance and to identify areas which need to be investigated further.


Zbadaj kondycję finansową firmy za pomocą analizy wskaźnikowej. Aplikacja automatycznie bada płynność, zadłużenie, rentowność i sprawność działania przedsiębiorstwa.

Analiza wskaźnikowa jest rozwiniętym etapem analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wykorzystuję się ją do oceny różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Dane wykorzystywane do analizy zaczerpnięte są bezpośrednio ze sprawozdań finansowych. Wyliczone wskaźniki dają możliwość interpretacji kondycji finansowej przedsiębiorstwa w danym czasie.

Kluczem analizy wskaźnikowej jest trafny dobór wskaźników do prowadzonej działalności przedsiębiorstwa. Analizę wskaźnikową wykorzystywać możne na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem m.in. – wykorzystywana jest przez menedżerów (w trakcie podejmowana decyzji odnoszących się do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, akcjonariuszy spółek (w momencie podejmowania decyzji inwestycyjnych), kredytodawców (w momencie podejmowania decyzji o finansowaniu), a także przez wszystkich bezpośrednich i pośrednich współpracowników danego przedsiębiorstwa. Aplikacja jest również niezbędnym narzędziem dla księgowych oraz studentów kierunków ekonomicznych.

Celem analizy wskaźnikowej jest przedstawienie zależności pomiędzy różnymi pozycjami sprawozdania finansowego – głównie z poziomu bilansu oraz rachunku zysków i strat – oraz różnymi sprawozdaniami. Wskaźniki wchodzące w skład analizy pochodzą z 4 grup odnoszących się do różnych obszarów stanu finansowego przedsiębiorstwa:

- wskaźniki płynności finansowej
- wskaźniki zadłużenia,
- wskaźniki rentowności,
- wskaźniki sprawności działania.

Uzyskane wyniki nie są suchymi liczbami, ponieważ każdy obliczony wskaźnik jest w aplikacji szczegółowo opisany.

Co nowego

Wersja 1.2.1

Thank for using Company Analysis! To make the app better for you, we bring updates to App Store regularly.

Informacje

Sprzedawca
Dariusz Czochara
Wielkość
14 MB
Kategoria
Biznes
Zgodność
Wymaga systemu iOS 11.0 lub nowszego. Zgodność z urządzeniami: iPhone, iPad oraz iPod touch.
Języki
Polski, Angielski
Wiek
Wiek 4+
Prawa autorskie
© Dariusz Czochara
Cena
8,99 zł

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera