iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download the free app Lodz Mobile by GISPartner Sp. z o.o., get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

Lodz Mobile

By GISPartner Sp. z o.o.

Open iTunes to buy and download apps.

Description

iMapMobile dla Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego (BAWL) zapewnia dostęp do Ewidencji miejscowości, ulic i adresów udostępnianych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego za pośrednictwem usług adresy.lodzkie.pl.
Aplikacja prezentuje również mapy pochodzące z Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl).

Aplikacja umożliwia:
• dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych,
• dodawanie usług, wybór kompozycji mapowych,
• przeglądanie i wyszukiwanie działek ewidencyjnych,
• wyszukiwanie obiektów geograficznych.

Aplikacja umożliwia użytkownikowi przeglądanie kompozycji mapowych oraz dostarcza następujące funkcje:
• Nawigacja w oknie mapy – zasięg mapy zostanie zmieniony (przesunięty, zwiększony, zmniejszony) zgodnie z działaniem wykonanym przez użytkownika,
• Przeglądanie usług kafelkowanych – wyświetlona zostaje mapa zawierająca treść udostępnianą przez kafelkowane usługi danych przestrzennych,
• Dodawanie zewnętrznych usług WMS – usługa umożliwia rozszerzenie kompozycji mapowych o usługi WMS rejestru usług systemu,
• Pomiar długości – zmierzenie długości linii narysowanej na mapie,
• Pomiar powierzchni – umożliwia użytkownikowi pomiar powierzchni i obwodu obszaru narysowanego na mapie,
• Aktualna pozycja – umożliwia użytkownikowi wysłanie pocztą elektroniczną listu zawierającego link do aktualnego obszaru mapy wraz z aktualną pozycją urządzenia,
• Rejestrowanie i zapisywanie trasy – umożliwia użytkownikowi rejestrację i śledzenie własnej trasy na mapie na podstawie sygnału GPS, a także jej zapisanie, wyświetlanie oraz wysłanie w formacie KML.iMapMobile for Baza Adresowa Województwa Łódzkiego (BAWL) enables access to Records of town, streets and addresses provided by Office of the Marshall of Lodzkie Region through adresy.lodzkie.pl.
The application also presents maps from Geoportalu of Lodzkie Region (www.geoportal.lodzkie.pl).

iMapMobile enables:
• Access to spatial data services,
• Adding services, choosing particular maps
• Browsing and locating parcels Adding services,
• Searching for geographical objects

The application enables the user viewing maps and provides following functions:
• Map window navigation – changing map extent according to users action (pan, zoom in, zoom out)
• Viewing tiled services – displaying maps showing their contents as map tiled services,
• Adding external WMS services – the service allows user to expand map contents by adding WMS services to Register,
• Length measurement – measures the length of a line drawn on map,
• Area measurement – enables measurement of area or outline of a drawn polygon,
• Current location – user can send a mail containing link to the current location and current position of device
• Registering and saving track – enables user registering and tracking his own track on a map based on GPS signal. It can be saved and send in KML file format

iPhone Screenshot

iPhone Screenshot 1
Lodz Mobile
View in iTunes
  • Free
  • Category: Navigation
  • Released:
  • Version: 1.2
  • Size: 9.5 MB
  • Language: English
  • Developer:

Compatibility: Requires iOS 5.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for the current version of this application.