Screenshots

Description

Aplikacja Pekao24Makler dla klientów detalicznych to wygodny dostęp do rachunków inwestycyjnych w Domu Maklerskim Pekao.

Część informacyjna – bez logowania:
1. Informacje giełdowe ze spółek, notowania GPW, indeksów zagranicznych i surowców
2. Wyszukiwarka na mapie: oddziałów, bankomatów i punktów rabatowych oraz placówek Domu Maklerskiego
3. Kursy walut z kalkulatorem
4. Oferta Banku oraz kalkulatory lokat, pożyczki oraz kredytu hipotecznego

Część transakcyjna dla klientów Domu Maklerskiego Pekao - po zalogowaniu:
1. Notowania GPW z podglądem kwotowań do pięciu linii ofert wraz z przejściem do formularza zlecenia, podgląd wykresów, informacji ze spółek, statystyk
2. Zlecenia kupna/sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na polskiej giełdzie oraz na rynkach zagranicznych
3. Nowe emisje: zapisy w ramach oferty publicznej, sesji specjalnej i praw poboru
4. Zlecenia bieżące z opcją modyfikacji, anulowania aktywnych zleceń
5. Aktywa: stan rachunku i wycena
6. Historia: m.in. zleceń, operacji finansowych
7. Przelewy na rachunek własny bądź zdefiniowany

Uwaga: Aby zlecać operacje, należy aktywować aplikację.
Więcej informacji na www.dm.pekao.com.pl

Bezpieczeństwo:
Część transakcyjna dostępna wyłącznie po zalogowaniu numerem klienta i maskowanym hasłem.
Zlecanie operacji wymaga akceptacji numerem PIN ustanawianym podczas aktywacji.
----------------------------------------------------
Pekao24Makler application for retail customers is a convenient access to investment accounts of Pekao Brokerage House.

Informative part – without logging in:
1. Stock information from companies, WSE, global exchanges and commodities quotations
2. Map that allows to locate: Bank and Brokerage House branches, ATMs and rebate points
3. Exchange rates with calculator
4. Bank offer and calculators for deposits' interest, express loan or mortgage loan installment

Transactional part for clients of Pekao Brokerage House - after logging in:
1. WSE quotations with the possibility to preview quotes to five offers along with the access to an order form, view charts, information from companies as well as statistics
2. Buy/sell orders of financial instruments listed on the Polish stock market and foreign markets
3. New issues: subscriptions made at the public offer, the special session and subscription rights
4. Current orders with the option of the modification and cancellation the active orders
5. Assets: account balance and valuation
6. History: among others orders, financial operations
7. Transfers to the owner or predefined account

Attention: the ability to perform operations requires activation of the application.
More information at www.dm.pekao.com.pl

Security:
Transactional part is available only after logging in with customer number and masked password.
Performing the operations requires acceptance with PIN established during activation.

What's New

Version 5.1.0

26 września 2018 r. aplikacja zmieniła nazwę na Pekao24Makler i jest aplikacją dla Klientów Domu Maklerskiego Pekao
----------------------------------------------------
September 26, 2018 application changed the name to Pekao24Makler and is dedicated to customers of Pekao Brokerage House

Ratings and Reviews

3.4 out of 5
379 Ratings
379 Ratings

Editors' Notes

Information

Seller
Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna
Size
40.3 MB
Category
Finance
Compatibility
Requires iOS 7.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English, Polish
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Finanteq SA
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like