iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download the free app PeoPay by Bank Pekao SA, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

PeoPay

By Bank Pekao SA

This app is only available on the App Store for iOS devices.

Description

Bankowość mobilna PeoPay dla klientów detalicznych i biznesowych to wygodny dostęp do rachunków w Banku Pekao S.A oraz możliwość płacenia telefonem.

Część transakcyjna:
• dostęp do wszystkich posiadanych produktów i ich historii
• przelewy krajowe na dowolne rachunki oraz doładowania
• oferta pożyczki gotówkowej oraz karty kredytowej na klik
• rozkładanie na raty spłaty transakcji zrealizowanych kartą Elastyczną
• wymiana walut po preferencyjnych kursach (po udostępnieniu przez Doradcę)
• wyszukiwarka w historii operacji
• przelew z historii operacji i przelew zwrotny
• potwierdzenia operacji w PDF
• podsumowania wydatków wg kategorii
• możliwość ustawienia kolejności wyświetlania produktów oraz rezygnacji z wyświetlania niektórych z nich

Część płatnicza:
• logowanie i zatwierdzanie operacji odciskiem palca (gdy telefon ma tę funkcję) lub PIN-em
• przelewy na numer telefonu
• płacenie w internecie przez skanowanie kodu QR
• wypłata z bankomatu Banku Pekao telefonem

UWAGA! Możliwość korzystania z aplikacji wymaga aktywacji usługi Pekao24 w oddziale Banku.

W aplikacji dostępne jest demo, a więcej informacji znajdziesz na www.pekao.com.pl.
Zawsze możesz zadzwonić na numer 801 365 365 (opłata wg cennika operatora) lub napisać na info@pekao.com.pl

-----------------------

PeoPay mobile banking for retail and corporate customers gives you convenient access to Bank Pekao S.A. accounts and possibility of paying by phone.

Transaction level:
• access to all accounts of the customer and their history
• domestic transfers to any account and telephone top-ups
• cash loan and credit card offer with just a click
• possibility of repaying transactions made by Elastyczna card in installments
• currency exchange at preferential rates (access enabled by the Advisor)
• transaction history search
• transfer directly from history of operations and return transfer
• transaction confirmation in PDF
• summary or expenses by category
• possibility of rearranging the display order of products and hiding some of them

Payment level:
• login and authorization with fingerprint scanner (on telephones with this function) or PIN
• transfers directly to telephone number
• internet payments with QR code scan
• Bank Pekao ATM cash withdrawals with the phone

Attention! Using the application requires activation of Pekao24 service in Bank’s Branch office.

The application contains demo, more information is available at www.pekao.com.pl.
You can always call us at number 801 365 365 (fees according to operator’s tariff) or write to info@pekao.com.pl

What's New in Version 3.02

• przelewy zagraniczne
• skanowanie numeru rachunku oraz wysyłanie na numer telefonu są dostępne z przelewu krajowego
• historia funduszy dla kont regularnych
• zmiana rachunku podstawowego do Pekao24
• nadawanie nazw własnych produktów
• aktualizacja ekranów dla Face ID
• poprawki optymalizacyjne

---------------------------

• foreign transfers
• scanning account number and sending to the telephone number are available from the domestic transfer screen
• history of funds for regular accounts
• change of the default account for Pekao24
• assigning custom names for products
• updated screens for Face ID
• optimization corrections

iPhone Screenshots

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
iPhone Screenshot 5
PeoPay
View in iTunes
  • Free
  • Category: Finance
  • Updated:
  • Version: 3.02
  • Size: 50.1 MB
  • Languages: English, Polish
  • Developer:

Compatibility: Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Customer Ratings

Current Version:
All Versions: