iPhone — zrzuty ekranu

Opis

Bankowość mobilna PeoPay dla klientów detalicznych i biznesowych korzystających z Pekao24 to wygodny dostęp do rachunków w Banku Pekao S.A oraz możliwość płacenia telefonem.

Część transakcyjna:
• procentowy podgląd salda przed zalogowaniem
• dostęp do wszystkich posiadanych produktów i ich historii
• przelewy krajowe, zagraniczne i doładowania telefonów
• pożyczka gotówkowa oraz karta kredytowa „na klik”
• rozkładanie na raty spłaty transakcji kartą kredytową Elastyczną
• wymiana walut po preferencyjnych kursach (po udostępnieniu przez Doradcę w oddziale)
• wyszukiwarka w historii operacji, przelew z historii operacji i przelew zwrotny
• eksport potwierdzenia operacji do pliku PDF
• podsumowania wydatków w podziale na kategorie
• kalendarz płatności zaplanowanych
• wgląd w aktywa na rachunkach maklerskich w DM Pekao, przelew na rachunek własny z rachunku inwestycyjnego
• sprawdzenie historii operacji kont regularnych funduszy PekaoTFI
• dostęp do poczty wewnętrznej Pekao24
• pełne zarządzanie kartami debetowymi do rachunków

Część płatnicza:
• zatwierdzanie operacji PIN-em lub odciskiem palca / Face ID
• płacenie w internecie przez skanowanie kodu QR
• płacenie w internecie bezpośrednio z rachunków walutowych (jak kartą wielowalutową)
• BLIK - szybkie i wygodne płatności w sklepach stacjonarnych oraz internetowych
• BLIK - wypłaty gotówki z bankomatów z logo BLIK (w tym bankomatów Banku Pekao)
• natychmiastowe przelewy na numer telefonu do użytkowników PeoPay
• skanowanie numeru rachunku np. z faktur do przelewu krajowego
• dostęp do kalendarza płatności i poczty z głównego ekranu Płatności
• dodawanie karty Banku Pekao do Apple Pay bezpośrednio z aplikacji

Do aplikacji zalogujesz się kodem PIN, odciskiem palca (Touch ID) lub skanem twarzy (Face ID).
Uwaga! Możliwość korzystania z aplikacji wymaga aktywacji usługi Pekao24 w oddziale Banku.

W aplikacji dostępne jest demo. Więcej informacji na www.pekao.com.pl.

--------
PeoPay mobile banking for retail and business customers using Pekao24 enables convenient access to Bank Pekao S.A. accounts and possibility of paying by phone.

Transaction part:
• percentage balance view before login
• access to all accounts of the customer and their history
• domestic and foreign transfers, telephone top-ups
• cash loan and credit card with just a click
• repaying transactions made by Elastyczna credit card in instalments
• currency exchange at preferential rates (access enabled by the Advisor)
• transaction history search
• transfer directly from history of operations and return transfer
• export of transaction confirmation to PDF file
• summary of expenses divided into categories
• possibility of rearranging the display order of products or hiding some of them
• calendar of scheduled payments
• insight into assets on brokerage accounts in DM Pekao, transfer to own account from the investment account
• checking the history of operations of Pekao TFI fund regular accounts
• access to Pekao24 internal mail
• complete debit cards management

Payment part:
• transaction authorization with PIN or fingerprint scanner (Touch ID) / Face ID
• internet payments with QR code scan
• internet payments directly from foreign-currency accounts (similar to multi-currency card payments)
• BLIK - quick and convenient payments in stationery or internet stores
• BLIK - cash withdrawals from ATMs with BLIK logo (incl. Bank Pekao ATMs)
• instant transfers directly to telephone number to PeoPay users
• scanning account number e.g. from invoice for the domestic transfer
• access to the calendar of scheduled payments and mail on the main Payments screen
• adding your Bank Pekao card to Apple Pay directly from application

You can log into the application using 4-digit PIN, fingerprint (Touch ID) or face scan (FaceID).
Note! In order to use the application you need to activate Pekao24 service in Bank branch.

The application contains demo. More information available at www.pekao.com.pl.

Co nowego

Wersja 3.12

• dodawanie kart Mastercard Banku Pekao do Apple Pay
• BLIK - szybkie i wygodne płatności w sklepach lub wypłaty gotówki z bankomatów
• nowy wygląd i jeszcze wygodniejsza funkcjonalność kółka Płatności
• szybki dostęp do kalendarza płatności i poczty z głównego ekranu Płatności
• pełne zarządzanie kartami debetowymi
• dodana ukraińska wersja językową aplikacji
---------------------------
• adding your Bank Pekao Mastercard to Apple Pay
• BLIK - quick and convenient payments in stores or cash withdrawals from ATMs
• a new look and even more convenient functionality of the Payments wheel
• fast access to the calendar of payments and mail on the main Payments screen
• complete debit cards management
• added Ukrainian language version of application

Oceny i recenzje

3.2 z 5
Ocen: 1.4 tys'.'
Ocen: 1.4 tys'.'
greggScutum

100 times better than the previous version

This app is actually useful. Kudos to Pekao for improving your mobile experience.

customer_24

Not quite there yet

Very often is slow and logs out without a reason (shows information that i dont have access to the assets and sends back to login screen) seems to be bugged and will require quite a few patches. Previous app of this bank was better optimized although more complex.

Wielomatka

Bugs and crashes

This app very often is not working. After login screen nothing is visible. Blik responding very late and not from internet issue related reason. App looks nice but should work without errors.
Added comment: even after some changes application still contain errors and is hanging during usage

Odpowiedź dewelopera

There were technical problems preventing logging into PeoPay. Currently, the problem no longer occurs. We are sorry for the inconvenience. Regards, Bank Pekao S.A. (ms)

Informacje

Sprzedawca
Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna
Wielkość
49.9 MB
Kategoria
Finanse
Zgodność
Wymaga systemu iOS 9.0 lub nowszego. Zgodność z urządzeniami: iPhone, iPad oraz iPod touch.
Języki
Polski, Angielski, Ukraiński
Wiek
Wiek 4+
Prawa autorskie
© Bank Pekao S.A.
Cena
Gratis

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka