iPhone Screenshots

Description

Bankowość mobilna PeoPay dla klientów detalicznych i biznesowych to wygodny dostęp do rachunków w Banku Pekao S.A oraz możliwość płacenia telefonem.

Część transakcyjna:
• procentowy podgląd salda przed zalogowaniem
• dostęp do wszystkich posiadanych produktów i ich historii
• przelewy krajowe na dowolne rachunki oraz doładowania telefonów
• przelewy zagraniczne
• skanowanie numeru rachunku np. z faktur do przelewu krajowego
• oferta pożyczki gotówkowej oraz karty kredytowej „na klik”
• rozkładanie na raty spłaty transakcji zrealizowanych kartą kredytową Elastyczną
• wymiana walut po preferencyjnych kursach (po udostępnieniu przez Doradcę w oddziale)
• wyszukiwarka w historii operacji, przelew z historii operacji i przelew zwrotny
• potwierdzenia operacji w PDF
• podsumowania wydatków w podziale na kategorie
• możliwość ustawienia kolejności wyświetlania produktów lub ukrycia niektórych z nich
• kalendarz płatności zaplanowanych
• wgląd w aktywa na rachunkach maklerskich w DM Pekao, przelew na rachunek własny z rachunku inwestycyjnego
• sprawdzenie historii operacji kont regularnych funduszy Pioneer
• dostęp do poczty wewnętrznej Pekao24

Część płatnicza:
• zatwierdzanie operacji PIN-em lub odciskiem palca / Face ID (gdy telefon ma tę funkcję)
• płacenie w internecie przez skanowanie kodu QR
• płacenie w internecie z rachunków walutowych (jak kartą wielowalutową)
• wypłata gotówki telefonem z bankomatów Banku Pekao S.A.
• przelewy na numer telefonu do innych użytkowników PeoPay

Do aplikacji zalogujesz się 4-cyfrowym kodem PIN, odciskiem palca lub skanem twarzy (Face ID).

UWAGA! Możliwość korzystania z aplikacji wymaga aktywacji usługi Pekao24 w oddziale Banku.

W aplikacji dostępne jest demo, a więcej informacji znajdziesz na www.pekao.com.pl.
Zawsze możesz zadzwonić na numer 801 365 365 (opłata wg cennika operatora) lub napisać na info@pekao.com.pl

-------------

PeoPay mobile banking for retail and corporate customers gives you convenient access to Bank Pekao S.A. accounts and possibility of paying by phone.

Transaction part:
• percentage balance view before login
• access to all accounts of the customer and their history
• domestic transfers to any account and telephone top-ups
• foreign transfers
• scanning account number e.g. from invoice for the domestic transfer
• cash loan and credit card offer with just a click
• possibility of repaying transactions made by Elastyczna credit card in instalments
• currency exchange at preferential rates (access enabled by the Advisor)
• transaction history search
• transfer directly from history of operations and return transfer
• transaction confirmation in PDF
• summary of expenses divided into categories
• possibility of rearranging the display order of products or hiding some of them
• calendar of scheduled payments
• insight into assets on brokerage accounts in DM Pekao, transfer to own account from the investment account
• checking the history of operations of Pioneer fund regular accounts
• access to Pekao24 internal mail

Payment part:
• transaction authorization with PIN or fingerprint scanner / Face ID (on telephones with this function)
• internet payments with QR code scan
• internet payments from foreign currency accounts (similar to multi-currency card payments)
• cash withdrawals from Bank Pekao SA ATMs with the phone
• transfers directly to telephone number to other PeoPay users

You can log into the application using 4-digit PIN, fingerprint or face scan (FaceID).

Attention! Using the application requires activation of Pekao24 service in Bank’s Branch office.

The application contains demo, more information is available at www.pekao.com.pl.
You can always call us at number 801 365 365 (fees according to operator’s tariff) or write to info@pekao.com.pl

What's New

Version 3.04

• prezentowanie kart przypisanych do rachunku oraz nadawanie i zmiana PIN
• dodawanie obok menu ikon kalendarza płatności i poczty
• aktualizacja ekranów dla iPhoneX
• poprawki optymalizacyjne

---------------------------

• presenting cards assigned to the account, setting and changing card PIN
• adding calendar payments and mail icons next to the menu
• screen update for iPhoneX
• optimization corrections

Ratings and Reviews

2.5 out of 5

266 Ratings

266 Ratings

Won’t recommend

adocyn

It doesn’t look like native app. It hides status bar, navigation looks like it’s designed for web, not iOS. Very hard to use and figure it out.

iPhone X

gathspar

It doesn’t work well on iPhone X - notifications and cta are hidden under clock or battery bar. It’s frustrating.

Developer Response

Please download version 3.03, we've updated the application for iPhone X.

Crashed

Razumi

Just crashed uploading app and showing no progresa

Developer Response

Please download the latest version of the application. If there is still an error, we need to know more details about the problem. Please inform us at info@pekao.com.pl, we will verify.

Information

Seller
Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna
Size
50.6 MB
Category
Finance
Compatibility
Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English, Polish, Ukrainian
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Bank Pekao S.A.
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like