iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download the free app wroSIP mobile by GISPartner Sp. z o.o., get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

wroSIP mobile

By GISPartner Sp. z o.o.

Open iTunes to buy and download apps.

Description

Aplikacja wroSIP mobile zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru powiatu wrocławskiego. Jest to mobilna wersja internetowego serwisu map wroSIP, budowanego w oparciu o "Porozumienie w sprawie wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP" zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Gminami : Czernicą, Długołęką, Jordanowem Śląskim, Kątami Wrocławskimi, Kobierzycami, Mietkowem, Siechnicami, Sobótką i Żórawiną.
Aplikacja umożliwia:
•wybór kompozycji mapowych, poprzez włączenie warstw zgrupowanych w modułach tematycznych oraz zmianę przeźroczystości warstw,
•swobodne nawigowanie na mapie ( przesuwanie, powiększanie, pomniejszanie widoku),
•nawigowanie do aktualnej pozycji,
•wyszukiwanie i lokalizację obiektów, mi. in. poprzez adres, numer działki ewidencyjnej,
•dodawanie zdefiniowanych usług WMS,
•pomiar odległości i powierzchni,
•rejestrowanie aktualnej pozycji wraz z przesłaniem adresu URL do widoku mapy za pomocą poczty elektronicznej,
•rejestrowanie trasy wraz z jej zapisem do formatu KML

Uwaga:
Używanie GPS działającego w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.


wroSIP mobile application provides the access to data and spatial services of Wrocław County. It is a mobile version of the Internet map service wroSIP. It has been built on the basis of “Agreement for common implementation of Geographic Information System for Wrocław County, wroSIP” signed by County and communes: : Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka and Żórawina.
Application provides:
•Managing map modules by enabling thematic data layers grouped into thematic modules and changing layer’s transparency,
•Free navigation within map (pan, zoom in, zoom out),
•Navigating and searching for features, i.e. by address, parcel’s number,
•Adding previously defined WMS services
•Tools for measuring distance and area,
•Registering user’s current location with the option of sending a URL address to this location via e-mail,
•Registering route and saving it in KML format


Disclaimer:
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

What's New in Version 3.1

Nowy wygląd

New layout

Screenshots

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
iPhone Screenshot 5
iPad Screenshot 1
iPad Screenshot 2
iPad Screenshot 3
iPad Screenshot 4
iPad Screenshot 5
wroSIP mobile
View in iTunes
This app is designed for both iPhone and iPad
  • Free
  • Category: Navigation
  • Updated:
  • Version: 3.1
  • Size: 54.8 MB
  • Languages: English, Polish
  • Developer:

Compatibility: Requires iOS 7.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for the current version of this application.