Снимки экрана

Описание

Seeing Assistant AlarmGPS is an application developed by Transition Technologies S.A. in order to support blind and low vision people in everyday life. Application provides advanced location services and alarm location.

Seeing Assistant AlarmGPS has been developed in close co-operation with visually impaired people in order to address their needs as well as possible.

Features:
• the ability to assign to the alarm: different signals, distances to sound notifications, and the number of its repetitions
• searching for the location of the alarm
• "Where am I" function
• position monitoring
• alarm sharing – using GPX format

Please bear in mind that this application uses background updates to track the location even when minimized. Continued use of GPS running in the background can significantly decrease battery life.

Seeing Assistant AlarmGPS uses Internet for many of its functions. Depending on configuration of your device you may be charged for Internet connection or data transmission.
Before buying the full version please try the free Lite version and read the terms of use of the application.

Terms of Use:
http://seeingassistant.tt.com.pl/alarmgps/terms/

--

Aplikacja Seeing Assistant AlarmGPS jest opracowanym w Transition Technologies S.A. produktem, którego celem jest wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w codziennym życiu. Zapewnia zaawansowane usługi lokalizacji i alarmowania o położeniu. Seeing Assistant AlarmGPS powstawał przy ścisłej współpracy z osobami z dysfunkcją wzroku, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników.

Dostępne funkcje:
• przypisanie do danego alarmu: różnych sygnałów, dystansów dla powiadomień dźwiękowych , oraz liczby ich powtórzeń
• wyszukiwanie lokalizacji dla alarmów
• funkcja “Gdzie jestem”
• monitorowanie położenia,
• dzielenie się alarmami – format GPX.

Proszę pamiętać, że aplikacja śledzi zmianę lokalizacji, nawet gdy jest zminimalizowana. Używanie uruchomionego odbiornika GPS w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.

Seeing Assistant AlarmGPS wykorzystuje połączenie internetowe do wielu funkcji. W zależności od konfiguracji urządzenia może być pobierana opłata za dostęp do internetu lub transmisji danych.
Przed zakupem wersji pełnej proszę wypróbować bezpłatną wersję Lite i zapoznać się z warunkami korzystania z aplikacji.

Warunki korzystania z aplikacji:
http://seeingassistant.tt.com.pl/alarmgps/terms/

Что нового

Версия 1.2.3

- Translation into Russian,
- New alarm radius (5, 10 and 15 meters),
- Minute fixes.

- Dodano tłumaczenie na rosyjski,
- Nowe promienie alarmów (5, 10 I 15 metrów),
- Drobne poprawki.

Информация

Продавец
Transition Technologies S.A.
Размер
21.2 МБ
Категория
Навигация
Совместимость
Требуется iOS 8.0 или более поздняя версия. Совместимо с iPhone, iPad и iPod touch.
Языки
русский, английский, польский, турецкий
Возраст
Возраст: 4+
Геопозиция
Это приложение может использовать данные о Вашей геопозиции, даже если оно закрыто. Возможно сокращение времени работы аккумулятора устройства.
Copyright
© 2017 Transition Technologies S.A.
Цена
75 р.

Поддерживается

  • Семейный доступ

    С помощью семейного доступа приложением смогут пользоваться до шести участников «Семьи».

Другие приложения этого разработчика

Вам может понравиться