iPhone-skärmavbilder

Beskrivning

Med hjälp av Allergidagboken av MACVIA-ARIA kan du dagligen registrera dina symtom på allergisk rinit (även känd som hösnuva), astma samt din läkemedelsanvändning. Appen är enkel att använda, kombinerar funktionalitet med god vetenskaplig praxis och har utvecklats av ett globalt team av världsledande allergikliniker. Gradering av symtom görs dagligen och visar hur välkontrollerad din sjukdom är. Graderingen görs enkelt genom att du pekar på en skala (linje) för att indikera ditt svar på tre eller, om du har astma, fyra frågor som rör dina symtom. Du kan även registrera vilken medicin du tar varje dag. Välj den medicin du vanligtvis använder från medicinlistan i appen och spara det i din profil. Du kan sedan snabbt registrera din dagliga medicinering i listan eller lägga till ny medicin om du behöver det. Du kan uppdatera eller ändra symtomgraderingen och/eller läkemedelsanvändningen under hela dagen.

Genom att gradera dina dagliga symtom och din läkemedelsanvändning kan du följa hur väl behandlingen fungerar, identifiera eventuella mönster i dina symptom, ta kontroll över din sjukdom och förbättra kommunikationen med din läkare eller apotekspersonal. Dina resultat visas i lättlästa grafer, så att du kan följa dina symptom över tiden, dvs. i dagar, månader eller år. Din medicinering visas på skärmen genom ett enkelt tryck på grafen.

Dagboken har en valfri påminnelsefunktion som hjälper dig att komma ihåg att gradera och behandla dina symptom. Du kan få en påminnelse varje dag, två gånger om dagen eller en gång per vecka. Om graderingen av symtom tyder på att din allergiska rinit är okontrollerad 3 dagar i rad eller mer, kommer dagboken göra dig uppmärksam på detta. Du kan då välja att dela dina resultat med din läkare eller apotekspersonal. Dagboken innehåller också en geografisk lokaliseringsfunktion, som i framtiden kommer tillåta att du kan jämföra din grad av symtomkontroll med andra allergiker i ditt geografiska område eller varna dig om att exempelvis pollen som du är allergisk mot snart kommer att nå ditt område.

Allergisk rinit är bland de vanligaste sjukdomarna i världen och drabbar över 25% av EU:s befolkning. Det drabbar alla åldersgrupper, börjar ofta tidigt i livet och kan kvarstå under hela livet. Allergisk rinit har ofta en negativ påverkan på livet i form av sämre prestationer i arbete och skola.
MACVIA-LR (vars syfte är att bekämpa kroniska sjukdomar för ett aktivt och hälsosamt åldrande, http://macvia.cr-languedocroussillon.fr) är en referensplats för the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, som har initierat projektet AIRWAYS ICPs, integrated care pathways for airway diseases och som inkluderar MASK-rhinitis (MACVIA-ARIA Sentinel Network).

Om du väljer att registrera din app så kommer dina anonyma/kodade data användas av MACVIA-ARIA för att bättre förstå patientens upplevelse av allergisk rinit och hur det påverkar astma samt hur effektiva de nuvarande behandlingsalternativen är.

Nyheter

Version 1.0.50

Second MASK updates

Information

Säljare
KYOMED
Storlek
35.6 MB
Kategori
Medicin
Kompatibilitet

Kräver iOS 8.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

Språk

svenska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, spanska, tjeckiska, turkiska, tyska, vitryska

Ålder
Åldersgräns 4+
Copyright
© MACVIA-LR
Pris
Gratis

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverat.