Skärmavbilder

Beskrivning

Mer än 25.000 definitioner av medicinska termer på sex språk, tillsammans med länkar till relaterade artiklar på Wikipedia.

Användaren kan söka på olika sätt:

- Skriva sökord direkt
- Ta en bild av texten med hjälp av kameran, eller välj en bild som finns på mobil
- PDF-format tillåts även

Information inom följande områden finns:

- ANATOMI: Kroppsdelar, Muskuloskeletala systemet, Matsmältningssystemet, Andningsvägarna, Urogenitala systemet, Endokrina systemet, Hjärt-kärlsystemet, Nervsystemet, Sinnesorgan, Vävnader, Celler, Kroppsvätskor och sekret. Djurens anatomi. Mun, tänder, svalg, Blod- och immunsystem, Embryonal anatomi, Integumentsystemet, Växtdelar, Svampars delar Bakteriedelar, Virusdelar, ...

- ORGANISMER: Eukaryota, Arkeer, Bakterier, Virus, Organismernas livscykel, ...

- SJUKDOMAR: Bakterie- och svampinfektioner, Virussjukdomar, Parasitsjukdomar, Tumörer, Muskel- och skelettsjukdomar, Matsmältningssystemets sjukdomar, Munhålesjukdomar, Luftvägssjukdomar, Öron-näsa-halssjukdomar, Nervsystemets sjukdomar, Ögonsjukdomar, Urogenitala sjukdomar hos män, Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer, Hjärt-kärlsjukdomar, Blod- och lymfatiska sjukdomar, Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar, Hud- och bindvävssjukdomar, Näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar, Hormonsjukdomar, Immunsjukdomar, Miljöbetingade hälsoproblem, Djursjukdomar, Patologiska tillstånd, tecken och symtom, Yrkessjukdomar, Kemiskt orsakade sjukdomar, Sår och skador, ...

- KEMIKALIER OCH LÄKEMEDEL: Oorganiska kemikalier, Organiska kemikalier, Heterocykliska föreningar, Polycykliska föreningar, Makromolekylära substanser, Hormoner, hormonersättningar och hormonantagonister, Enzymer och koenzymer, Kolhydrater, Fetter, Aminosyror, peptider och proteiner, Nukleinsyror, nukleotider och nukleosider, Komplexa blandningar, Biologiska faktorer, Biomedicinska- och tandfyllningsmaterial, Farmaceutiska preparat, Kemisk verkan och användingsområden, ...

- TEKNIKER OCH UTRUSTNING FÖR ANALYS, DIAGNOSTIK OCH TERAPI: Diagnos, Behandlingsmetoder, Anestesi och analgesi, Kirurgiska ingrepp, Utredningsmetoder, Tandläkarvetenskap, Utrustning och tillbehör, ...

- PSYKIATRI OCH PSYKOLOGI: Beteende och beteendemekanismer, Psykologiska fenomen och processer, Psykiska störningar, Beteendevetenskapliga discipliner och aktiviteter, ...

- FENOMEN OCH PROCESSER: Fysiska fenomen, Kemiska fenomen, Metaboliska fenomen, Cellfysiologi, Genetiska fenomen, Mikrobiologiska fenomen, Fysiologiska fenomen, Fortplantnings- och urinvägsfysiologi, Cirkulations- och andningsfysiologi, Matsmältningsfysiologi och oral fysiologi, Muskel-skelettfysiologi och neurofysiologi, Immunsystemets fenomen, Fenomen inom integumentsystemets fysiologi, Ögonfysiologi, Växtfysiologi, Biologiska fenomen, Matematiska begrepp, ...

- SPECIALITETER OCH YRKEN: Naturvetenskaper, Vårdyrken, ...

- ANTROPOLOGI, UTBILDNING, SOCIOLOGI OCH SOCIALA FÖRETEELSER: Samhällsvetenskap, Utbildning, Mänskliga aktiviteter, ...

- TEKNOLOGI, INDUSTRI, LANTBRUK: Teknologi inom industri och lantbruk, Mat och dryck, ...

- HUMANIORA.

- INFORMATIK.

- PERSONER.

- HÄLSO- OCH SJUKVÅRD: Befolkningskarakteristika, Hälso- och sjukvårdsinrättningar, arbetskraft och tjänster, Hälso- och sjukvårdsekonomi och organisationer, Hälso- och sjukvårdsadministration, Vårdkvalitet, tillgång och utvärdering, Miljö och folkhälsa, ...

- PUBLIKATIONERS SÄRDRAG: Publikationsdelar, Publikationsformer, Studiers särdrag, Forskninsfonder (Organisationer), ...

- GEOGRAFISKA ORTER.

Nyheter

Version 0.3.0

Sidorna kan delas och sparas

Information

Säljare
Fernando Ruiz Rico
Storlek
5.1 MB
Kategori
Medicin
Kompatibilitet

Kräver iOS 5.1.1 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

Språk

engelska

Ålder
Du måste vara minst 17 år för att få hämta denna app.
Ofta förekommande/intensiv medicinsk eller behandlingsinformation.
Sporadiskt förekommande/nedtonat sexuellt eller naket innehåll.
Copyright
© 2009 LookForMedical.com
Pris
Gratis

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverat.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar