Skärmavbilder

Beskrivning

-- Det här är Boo! --

Boo hjälper barn att träna på de språkljud som barnet behöver bli bättre på. Han är tänkt att locka till spontan härmning och upprepning av svenska språkljud och enkla stavelser. Samtidigt stärker han den nyttiga medvetenheten om vad som händer i munnen när man ljudar, genom att tydligt visa hur man gör ljuden. (Detta kallas fonologisk medvetenhet och är dokumenterat viktig för läs- och skrivinlärningen.)

Appen är utvecklad av legitimerad logoped. Barnen kan använda appen själva eller tillsammans med en vuxen. Genom att barnet använder flera sinnen samtidigt för att imitera och repetera blir det lättare att komma över hinder och lära sig ljuda rätt.

-- Vem kan Boo hjälpa? --

Appen är utvecklad för barn mellan 3 och ca 6 år som har, eller skulle behöva ha, kontakt med logoped eller talpedagog på grund av svårigheter med uttalet. Vare sig det handlar om att
• träna på ett eller flera enskilda språkljud
• träna skilja på tonande eller tonlösa konsonanter, eller
• träna på att lägga ihop ljud och samljuda dem till enkla stavelser
...så kan Boo bli en språngbräda till ett bättre uttal!

Boo kan även vara behjälplig för den som håller på att lära sig svenska, t ex nyanlända barn eller vuxna.

Appen går även utmärkt till att träna kopplingen mellan bokstäver och ljuden i tidig lästräning.

-- Vad kan man göra? --

Ljud som finns i fullversionen är konsonanterna P B T D K G S F V M N L samt vokalerna A E I O U Y Å Ä Ö. Boo ljudar och visar med munnen hur man gör ljuden enskilt eller tillsammans som enkla stavelser. Boo visar också vilka konsonanter som är tonande genom att visualisera vibrerande stämband. Barnet lär sig genom att leka, experimentera, lyssna och observera. Man kan spela in och lyssna på sig själv tillsammans med Boo, samt få honom att säga långsamt, repetera eller bara göra ljudrörelserna utan ljud. Bakom ett vuxenlås kan man gömma/visa ljud som Boo ska kunna säga, samt instruktioner och matnyttiga tips från logopeden.

-- Sagt om Boo: --

"De var extremt nöjda med Boo och pojken upplevs av föräldrarna som mer förståelig än tidigare. Han har även en större motivation än tidigare att sitta och träna."
- David, logoped, barnlogopedmottagning

"Den fungerar verkligen kanonbra! Vi har blivit så positivt överraskade av hur lockade barnen blir till att prova de olika ljuden när de ser Boo."
- Elin, logoped, barnlogopedmottagning

---

OBS! Det finns även en gratisversion av appen för den som vill prova på innan man köper denna.

---

Boo är utvecklad utifrån logopedisk och terapeutisk erfarenhet med barn med verbal dyspraxi eller fonologisk språkstörning. Appen är utprovad av 8 barn i åldrarna 3-6 år som går hos logoped. Utprovningarna har visat på stor motivation till lekträning och spontan repetition av ljud på ett sätt som visat sig vara svårt innan.

Appen är utvecklad och utformad att användas på iPad då en sådan är lättare att hantera för små barnfingrar. Den fungerar dock bra tekniskt även på iPhone, men då kan det eventuellt vara lite svårt att träffa en del knappar i appen.

Sätt gärna betyg och kommentera!

Nyheter

Version 11

Nu visar Boo vilka konsonanter som är tonande - med hjälp av vibrerande stämband! Bra för de barn som tränar på att skilja mellan tonande och tonlösa konsonanter! Även några buggfixar och förbättringar.

Kundrecensioner

Superbra talmotorikapp

Logolek

Väldigt bra app för barn med talmotoriksvårigheter! ett extra plus att det är mitt favoritdjur groda som hjälper oss.

Katastrof

HENK-OS

Svindyrt och det finns varken bokstaven R eller J

Information

Säljare
Bildligt talat AB
Storlek
21.7 MB
Kategori
Utbildning
Kompatibilitet
Kräver iOS 8.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.
Språk
svenska
Ålder
Åldersgräns 4+
Copyright
© 2016-2018 Bildligt talat AB
Pris
149,00 kr

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverat.

Mer från den är utvecklaren

Du kanske också gillar