Screenshots

Description

LäsKod är en app för iPad och iPhone med fokus på den tidiga läs- och skrivinlärningen. Målgruppen för appen är barn som befinner sig i början av sin läsning samt ungdomar och vuxna med annat modersmål som håller på att lära sig läsa och skriva svenska.

Det finns sju svårighetsnivåer i appen som bygger på forskning om vilka stavelsestrukturer som är lättare att avkoda i början av läsprocessen. Med appen kan eleven på ett systematiskt sätt träna koppling mellan fonem och grafem med hjälp av olika aktiviteter: inlärning av bokstäver med ljud och bild, orddiktamen, para ihop ordet med bilden och träna på begynnelseljudet. Den sista nivån innehåller ca 300 vanligt förekommande helord som eleverna behöver i sin läs- och skrivinlärning och som är semantiskt meningsfulla för eleven.

LäsKod är enkel att använda och kan användas självständigt av eleven.

LäsKod innehåller ingen reklam eller köp inuti app.

What's New

Version 1.6

Ny funktion med att man kan välja vilka bokstäver som ska vara med på nivå 1-4.

Information

Seller
Anna Nero Nordmark
Size
77.3 MB
Category
Education
Compatibility
Requires iOS 7.1 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
Swedish
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2014 Anna Nero Nordmark och Marija Zdjelar
Price
50,00 kr

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like