iTunes

Öppna iTunes Store.Om iTunes inte öppnas klickar du på appsymbolen för iTunes i Dock eller på Windows-skrivbordet.Förloppsindikator
Öppnar iBooks Store.Om iBooks inte öppnas klickar du på iBooks i Dock.Förloppsindikator
iTunes

I iTunes är det otroligt enkelt att ordna en samling av digitala mediefiler och lägga till nya.

Det går inte att hitta iTunes på datorn. Hämta iTunes nu så kan du hämta gratisappen Reseplaneraren i Stockholm av trafiken.nu.

Har du redan iTunes? Klicka på Jag har iTunes om du vill öppna det nu.

Jag har iTunes Gratis hämtning
iTunes för Mac och PC

Reseplaneraren i Stockholm

Från trafiken.nu

Öppna iTunes när du vill köpa och hämta appar.

Beskrivning

Res smart inom hela Stockholms län

Reseplaneraren hjälper dig att resa smart från dörr till dörr i Stockholms län, oavsett om det är dina arbetsresor eller enstaka resor du planerar. Resealternativen presenteras både i karta och i textform. Reseplaneraren leder dig även till infartsparkeringar när det är aktuellt.

Du får svar på frågorna:
-hur lång tid tar en resa?
-hur kan jag kombinera olika färdmedel?

Dina resor beräknas för alla färdmedel inom Stockholms län, d.v.s.
–tunnelbana,
–buss,
–lokalbana (Roslagsbanan, Saltsjöbanan)
–spårväg
–Vaxholmsbåt
–bil
–cykel
–gång

Restid.
Uppgifterna för att beräkna kollektivresan hämtas från SL:s tidtabellsunderlag. Bilresan beräknar tider från uppmätta verkliga restider samt uppskattningar av köer från kända flaskhalsar. Restider för gång och cykel beräknas utifrån en enkel modell för hur fort man går och cyklar.

Hållplatsinformation
Du kan söka fram hållplatser eller hitta hållplatser i din närhet. Aktuella avgångar och ankomster visas för alla trafikslag.


Reseplaneraren är en del av Trafiken.nu Stockholm och förvaltas av Ciber Sweden AB på uppdrag av parterna bakom Trafiken.nu - Stockholms stad, SL och Trafikverket Region Stockholm.

Mer information

www.trafiken.nu/stockholm

Travel smart throughout the county of Stockholm

Journey Planner helps you to travel smart door to door in Stockholm County, whether it's your daily trips or single trips you are planning. Travel options are presented both in map and in text form. Journey Planner leads you also to the park and ride places when they are available.

You get answers to these questions:
- How long time does a trip take?
- How can I combine different kinds of transport?
- ….

Your travels are calculated for all kinds of transport in Stockholm County, ie
- Subway;
- Bus,
- Local railways (Roslagsbanan, Saltsjöbanan)
- Tram
- Vaxholmsbåt
- Car
- Cycling
- Walking

Travel time.
The data to calculate the public journey is taken from SL's scheduled basis. Driving time is estimated from measured actual travel times and estimates of cues from the known bottlenecks. Travel times for walking and cycling is calculated from a simple model for how fast you walk and bike.


The Journey Planner (run by Trafiken.nu Stockholm) is a collaboration between the City of Stockholm, SL and Trafikverket, Stockholm Region (Traffic Administration).

More information
www.tafiken.nu

Nyheter i version 2.1.2

Uppdaterad version med kompabilitetsfixar för framtida iOS versioner.

iPhone-skärmavbild

iPhone-skärmavbild 1
iPhone-skärmavbild 2
iPhone-skärmavbild 3
iPhone-skärmavbild 4
iPhone-skärmavbild 5
Reseplaneraren i Stockholm
Visa i iTunes
  • Gratis
  • Kategori: Resor
  • Uppdaterad:
  • Version: 2.1.2
  • Storlek: 7.5 MB
  • Språk: svenska, engelska, tyska
  • Utvecklare:

Kompatibilitet: Kräver iOS 4.3 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch. Appen är optimerad för iPhone 5.

Kundbetyg

Det finns inte tillräckligt många betyg för att visa ett genomsnitt för den senaste versionen av denna/detta Program.
Alla versioner: