Skärmavbilder

Beskrivning

Silvaboreal är en svensk registerdatabas över skogliga fältförsök. Syftet med den är att i första hand öka tillgängligheten av den information som är knuten till skogliga fältförsök och demonstrationsytor runt om i landet. Mängden information är stor och har hittills varit såväl en svår- som underutnyttjad resurs.

Silvaboreal ägs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och administreras av Enheten för skoglig fältforskning. Skogforsk, Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, IVL och Sveaskog deltar också i utvecklingen och uppbyggnaden av Silvaboreal.

Nyheter

Version 1.2.2

Korrigerat så att det även går att söka på närmsta försök i iOS 8 och senare.

Information

Säljare
Magnus Mossberg
*WEA.AppPages.Size*
864.3 KB
Kategori
Verktyg
Kompatibilitet
Kräver iOS 7.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.
Språk
engelska
Ålder
Åldersgräns 4+
Copyright
© 2015 SLU
Pris
Gratis

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverat.

Mer från den är utvecklaren

Du kanske också gillar