Skärmavbilder

Beskrivning

Tät®III är avsedd att användas som stöd för bäckenbottenträning. Urinläckage vid hosta, hopp och nysning – ansträngningsinkontinens - är vanligt efter en prostatacancer-operation (radikal prostatektomi). Bäckenbottenträning rekommenderas inför och efter en sådan operation.

Användning och effekt följs fortlöpande med anonyma enkäter i appen, se www.tät.nu

TRÄNINGSPROGRAMMET
Appen Tät®III innehåller träningsprogram för bäckenbotten med sex basövningar och sex avancerade övningar med stegrad svårighetsgrad, information om bäckenbotten, prostatacanceroperation och urinläckage. Fyra olika sorters “knip” finns beskrivna. Det finns grafiskt stöd för varje träningsnivå, statistikfunktion och möjlighet att ställa in påminnelser.
 
RESULTAT AV FORSKNING
Studier har visat att bäckenbottenträning inför och efter en prostatacanceroperation kan medföra att besvär av urinläckage går tillbaka snabbare. Appen Tät®III är en vidareutveckling av appen Tät® för kvinnor, som är utvärderad för behandling av ansträngningsinkontinens i flera studier med goda resultat, se www.tät.nu
 
FORSKNINGSSTUDIE
För att studera användningen och undersöka om appen underlättar bäckenbottenträning innehåller den frågor om ålder, kön, utbildning, bostadsort, prostataoperationer och urinläckage. Efter en månad kommer uppföljningsfrågor om urinläckage och träning samt möjlighet att ge synpunkter på appens innehåll. Tre månader efter nedladdning av appen kommer återigen frågor om urinläckage, träning och upplevelse av appen. Svaren på frågorna skickas anonymt till vår forskningsdatabas, svaren kan inte kopplas till specifik användare eller telefonnummer. Det är helt frivilligt att svara på frågorna. Etikprövningsnämnden i Umeå har lämnat ett rådgivande yttrande, man ser inga etiska problem med studien. Mer information på www.tät.nu.

Tät är CE-märkt enligt föreskrifter för medicinteknisk produkt klass l (LVFS 2003:11)
©Tät.nu 2010-2018, Tät®2018, Umeå, Sweden

Information

Säljare
Umea Universitet
Storlek
69.1 MB
Kategori
Medicin
Kompatibilitet

Kräver iOS 8.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

Språk
Ålder
Du måste vara minst 17 år för att få hämta denna app.
Sporadiskt förekommande/nedtonad medicinsk eller behandlingsinformation.
Obegränsad tillgång till internet.
Copyright
©Tät.nu, Tät®III
Pris
Gratis

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverat.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar