iTunes

Öppna iTunes Store.Om iTunes inte öppnas klickar du på appsymbolen för iTunes i Dock eller på Windows-skrivbordet.Förloppsindikator
Öppnar iBooks Store.Om iBooks inte öppnas klickar du på iBooks i Dock.Förloppsindikator
iTunes

I iTunes är det otroligt enkelt att ordna en samling av digitala mediefiler och lägga till nya.

Det går inte att hitta iTunes på datorn. Hämta iTunes nu från iTunes Store.

Har du redan iTunes? Klicka på Jag har iTunes om du vill öppna det nu.

Jag har iTunes Gratis hämtning

Källbrink- Slöjd- Kallbockning

från Källbrinksskolan

Det här kursmaterialet är endast tillgängligt i appen iTunes U på iPhone eller iPad.

Kursbeskrivning

Vad kommer vi att göra?
Vi ska med hjälp av en teknik som kallas för Kallbockning formge och tillverka en egen produkt. Produkten ska innehålla olika typer av material och vi kommer att träna på att sätta ihop dem på olika sätt.
I kallbockningstekniken böjer och bearbetar man metall utan att värma upp den.

Vilka förmågor ska tränas?

Förmågor som ska utvecklas:

Formge och framställa – föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Välja och motivera – tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
Analysera, värdera – arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.


Varför ska vi lära oss detta?

När vi arbetar med denna uppgift kommer vi att träna vår spatialaförmåga och tre dimensionellaseende och det gör vi genom att med hjälp av skiss och modell så småningom skapa vår inrebild/ idé till en riktig produkt.

Vi kommer också få en ökad förståelse för hur olika material kan kombineras och hur de fungerar ihop.
Källbrink- Slöjd- Kallbockning
Visa i iTunes

Kundbetyg

Det finns inte tillräckligt många betyg för att visa ett genomsnitt för denna/detta kurs.